HBO-studenten presenteren ondernemingsplan Greensports

7 december 2012

De HBO-studenten (VVCS klas 2011) Mettin Copier, Benjamin v/d Broek, Lloyd Borgers, Robbert te Loeke, Sander Fischer en Sjoerd Ars hebben gisteren hun ondernemingsplan gepresenteerd. Met dit plan wordt het eerste studiejaar van de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap afgesloten.

Het ondernemingsplan vormt een belangrijk onderdeel van de studie.  Voor de professionele beoordeling krijgen de opleidingsverantwoordelijken steun van Arthur Hameete en Stef Bekker. Zij zijn respectievelijk werkzaam als Senior Banker bij ABN Amro en als fiscalist bij Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs. Professioneel hebben zij  dagelijks te maken met cliënten die hen benaderen voor hulp en/of financiering bij het starten van een onderneming.

De studenten kregen van de docenten de opdracht om gezamenlijk een ondernemingsplan te maken. Zij hebben daarbij gekozen voor een onderneming die zich richt op sportclubs in het algemeen en voetbalclubs in het bijzonder. Via een uitgekiend beleid geven zij deze clubs een tool in handen waarbij voorzien wordt in de wens tot  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO), terwijl ook de clubs hiervan beter worden. Daarnaast biedt het optimale gebruik van deze tool ook grote voordelen voor de leden, sponsors en supporters. “Wij denken en vinden dat je als sportclub best aan je eigen portemonnee mag denken, maar dat je daarbij het maatschappelijk belang niet uit het oog mag verliezen. Met onze tool bereik je dat resultaat. Immers, de investering die onze tool vergt zal zichzelf terugverdienen en daarnaast een hoop goodwill opleveren bij je achterban. En dat is weer goed voor de uitstraling en betrokkenheid”, aldus Sjoerd Ars.

Net als al bij eerdere klassen van de VVCS Academy gebeurde, raakte ook deze klas steeds meer overtuigd van het welslagen van hun onderneming. Benjamin v/d Broek legt dit uit: “Tijdens het maken van het ondernemingsplan groeide het geloof dat wij dit plan ook in de realiteit kunnen uitvoeren. Wij hopen dat dit geloof bevestigd zal worden door de specialisten.”

Na de presentatie van het ondernemingsplan waren de specialisten  het er over eens dat het ondernemingsplan zeker potentie heeft. Zij merkten echter wel op dat het geschreven plan afweek van wat er tijdens de presentatie naar voren kwam. Zo waren zij de mening toegedaan dat de vele voordelen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op papier wat onderbelicht bleven. Ook vonden zij dat financiële voordelen voor de potentiele klant nog meer aandacht verdienen. Een laatste punt van, opbouwende, kritiek was dat de studenten zich beter hadden moeten laten voorlichten over de te kiezen rechtsvorm. Het maakt nogal een fiscaal- en financieel verschil of je kiest voor een Vof, BV of zelfs NV. 
 
Na afloop van de bijeenkomst gaven de studenten aan blij te zijn met de feedback. Lloyd legt uit: “Wij hebben ons vooral gericht op de grote lijnen van ons plan, maar hadden op bepaalde onderdelen wat dieper op de materie moeten ingaan. Wij zullen de feedback dan ook gebruiken om ons plan nog verder te verbeteren.”