In Memoriam Serge Rossmeisl

1 november 2022

Serge overleed op zondagavond. Hoewel dat trieste nieuws onvermijdelijk was, schrokken wij toch enorm.

Hij was nog maar 48 jaar en is dus veel te jong van ons heengegaan.
Wij hebben ruim twintig jaar met Serge mogen samenwerken. Op deze samenwerking kijken wij met veel plezier terug. Kijken we naar wat we samen met Serge bereikt hebben, dan past ook trots.

Serge was altijd positief, vol humor en een echte verbinder. Deze eigenschappen hebben veel bijgedragen aan de huidige relatie tussen de sociale partners. Ondanks soms pittige discussies kwamen er voor de spelers goede CAO’s tot stand. Inmiddels geldt dit ook voor de vrouwen van Ajax, PSV en FC Twente.

Dat er sprake was van wederzijds vertrouwen en respect toonde het zgn. Corona Akkoord. In plaats van eenzijdige salariskortingen of relatie verziekende juridische procedures, werd in redelijkheid een voor alle stakeholders in het Nederlands voetbal aanvaardbaar compromis bereikt. Dit was ook internationaal een unicum en, zoals vaker, een voorbeeld.

Op vrijdag 21 oktober jl. tekende Serge zelf nog het bereikte strategisch akkoord voor de CAO-verlenging tot 2027. Dit was een mooi resultaat, geheel in de geest van Serge.

We gaan Serge zeker missen, maar vergeten zullen wij hem niet.
Evenmin zullen wij zijn positieve en bijzondere levensles vergeten.

Mede namens het bestuur, Raad van Advies en alle collega’s van de VVCS wensen wij zijn gezin, familie en vrienden alle sterkte.

 

Louis Everard & Ad Dieben