In memoriam: Wim Sprenger

2 september 2015

Heden bereikte ons het bericht over het overlijden van Wim Sprenger.

Wim Sprenger en Ruud Vreeman, de huidige voorzitter van het van de Raad van Toezicht van het CFK,  werkten in de 70-er jaren voor de VVCS aan een onderzoek naar de arbeidssituatie van beroepsvoetballers. Dit vooruitlopend op een CAO voor de bedrijfstak. Het onderzoek is gepubliceerd in het boek “Voetballen als beroep”. Dit boek is onder auspiciën van de VVCS in 1976 uitgegeven. Het heeft bijgedragen aan het verbeteren van de situaties van voetballers destijds. In dezelfde periode kwam ook het CFK tot stand.

Ruud Vreeman: “Wim was iemand die zich heeft ingezet en ingeleefd in de situaties van de spelers. Wij herinneren hem met veel respect”.

Wim Sprenger is 74 jaar oud geworden.