Kees van Buuren en Ard van Peppen behalen hun HBO-Bachelor

11 december 2015

Afgelopen week hebben Kees van Buuren en Ard van Peppen hun HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap officieel afgerond. Hoewel hun gehele studie iets langer duurde dan beiden vooraf hadden ingeschat, was de blijdschap er niet minder om.

Het afstuderen bestond uit het presenteren en verdedigen van hun scriptie aan een commissie. Deze commissie bestond uit de examencommissie van de opleiding en specialisten uit het werkveld van de betreffende onderwerpen. Tijdens het verdedigen van de scripties moesten zowel Kees als Ard de kritische vragen dusdanig pareren dat de commissieleden overtuigd raakten van hun kennis. Tevens wilden enkele commissieleden graag horen hoe zij de, tijdens de studie opgedane, kennis toegepast hebben bij het maken van hun scripties. De commissie bleek tevreden met de antwoorden van beiden. Hiermee kwamen zij goed door deze laatste, zware test. Met als resultaat hun welverdiende HBO Bachelor.

De blijdschap met dit resultaat was, bij zowel Kees als Ard uiteraard groot. Ook gaven zij aan enigszins opgelucht te zijn. Hoewel zij studeren naast het voetbal als een welkome afwisseling hebben gezien, wogen de laatste loodjes het zwaarst. Kees zegt hierover: “Eindelijk, mijn Bachelor is binnen! Door omstandigheden met enige vertraging, maar het harde werken is beloond. Ik ben al een tijdje bezig met een plan voor na mijn voetbalcarrière, maar daar kwam ik steeds niet aan toe omdat mijn scriptie ook nog af moest. Nu ik de studie daadwerkelijk heb afgerond, kan ik meer energie in mijn plan stoppen. Dat is erg prettig.” Ard beschrijft het als volgt: “Op het laatst gunde ik mezelf niet eens de tijd om bijvoorbeeld een leuk boek te lezen ter ontspanning. Puur en alleen omdat er ook nog gewerkt moest worden aan mijn scriptie. Nu ik alles heb afgesloten zal er weer meer tijd zijn voor andere zaken. Gelukkig maar, want ik heb genoeg ideeën en hobby’s.”

De VVCS herkent dit beeld ook van eerdere Bachelors. Blijdschap, maar ook opluchting zo kort na het afstuderen. De ervaring leert ons dat deze opluchting bij hen al snel plaats zal maken voor trots. Wat de VVCS betreft mogen Kees en Ard dat ook zeker al zijn. De VVCS is dat in elk geval al en feliciteert hen dan ook van harte met dit behaalde resultaat. Een prestatie van formaat!