Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Een speler die tenminste twaalf maanden lid is van de VVCS heeft recht op door de VVCS gefinancierde rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand betreft de inzet van een door de VVCS aan te wijzen jurist in procedures voor de Arbitragecommissie van de KNVB, de Dispute Resolution Chamber van FIFA (DRC) en de Court of Arbitration for Sport (CAS).

Door de VVCS worden betaald de kosten van het honorarium, kantoorkosten, binnenlandse reiskosten en eventuele proceskostenveroordelingen tot maximaal € 5.000,–. Door de VVCS worden niet betaald internationale reiskosten en arbitragekosten van de CAS (CAS fee, administratieve kosten CAS en arbiter fees en kosten).

Een speler die korter dan een jaar lid is van de VVCS heeft geen recht op de door de VVCS gefinancierde rechtsbijstand. Wel heeft een speler die korter lid is te allen tijde recht op door de VVCS te verstrekken juridisch advies dat maximaal drie uur werktijd in beslag neemt op een de door de VVCS bestreken rechtsgebied, zijnde arbeidsrecht, sociale zekerheid en tuchtrecht in het kader van betaald voetbal.

Hulpverlening aan partners of gezinsleden is niet inbegrepen. Het staat het bestuur en/of de directie van de VVCS vrij om in uitzonderlijke gevallen te besluiten om voor spelers die korter lid zijn dan twaalf maanden wel de kosten van rechtsbijstand te financieren. Eerst nadat een speler tenminste twaalf maanden lid is van de VVCS is hij gerechtigd tot deelname aan Team VVCS en de VVCS re-integratieservice.

Is een speler korter lid van de VVCS en wenst hij desalniettemin gebruikt te maken van voornoemde diensten, zal hem hiervoor een aanvullende vergoeding in rekening worden gebracht ten bedrage van de voor hem geldende contributie per jaar minus de door hem reeds betaalde contributiebedragen per maand.

Leden van de VVCS zijn te allen tijde gerechtigd om een beroep te doen op de overige diensten van de VVCS (thans onder meer het volgen van een studie en/of cursus aan de VVCS Academy, deelnemen aan de sollicitatieservice, het gebruik maken van een (eventuele) aan de VVCS gelieerde webshop, het door een partner van de VVCS laten verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting tegen een speciaal tarief; een beroep doen op de Stichting Schuldhulpverlening en de Begeleidingsservice bij arbeidsongeschiktheid).

Het lidmaatschap van de VVCS geldt tot (schriftelijke) wederopzegging.

Waar hiervoor speler staat dient dit ook gelezen te worden als speelster.