Niels Vorthoren heeft zijn Bachelor binnen

19 november 2013

De voorbije donderdag was de dag dat Niels Vorthoren zijn Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap officieel afrondde.

Hij deed dit door zijn afstudeeronderzoek (scriptie) te presenteren aan en te verdedigen voor een commissie. Deze commissie bestond uit een mixture van mensen uit het voetbal en verantwoordelijken van zijn  opleiding. Daarnaast moest Niels de kritische vragen die naar aanleiding van zijn scriptie gesteld werden dusdanig pareren dat de commissieleden overtuigd raakten van zijn kennis. Tevens wilde de commissie graag horen hoe hij de kennis die hij gedurende zijn studie heeft vergaard, toegepast heeft bij het maken van zijn scriptie.
De commissie bleek tevreden met de antwoorden van Niels. Hij kwam heel goed door deze laatste, zware test. Dit resulteerde in een verdiende 7. Niels is hiermee de eerste student van de lichting 2009 die zijn studie succesvol heeft afgerond. Hij heeft zijn welverdiende Hbo-Bachelor nu echt binnen.

Niels schreef zijn scriptie over de technologische ontwikkelingen binnen het betaalde voetbal. Hij stelde zichzelf de concrete vraag ”Waarom zijn technologische hulpmiddelen nog steeds niet ingevoerd in het Nederlandse betaalde voetbal?”

Niels heeft gekozen om zijn scriptie te onderbouwen met zowel een literatuuronderzoek, als een enquête. Daarnaast heeft hij aan de hand hiervan nog interviews gehouden onder voetballers, bestuurders en andere belanghebbenden binnen het Nederlandse betaalde voetbal. De conclusies van zijn onderzoek mag hij binnenkort als advies aan de KNVB presenteren.

De 2009 lichting is de derde groep voetballers die begon aan de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap van de VVCS Academy. Sommige studiegenoten van Niels staan op het punt om hun studie af te ronden. Een enkeling heeft ervoor gekozen om iets langer over de studie te doen. De verwachting is echter dat allen waarschijnlijk in het voorjaar van 2014 hun studie zullen hebben afgerond. En in dat geval is er wederom sprake van een volledige lichting Hbo’ers die haar voetbalcarrière succesvol heeft weten te combineren met een Hbo-studie.

De VVCS feliciteert Niels van harte met zijn behaalde Hbo-Bachelor.