Nieuwe VVCS Academy Mbo-opleiding Sport- en Bewegingsleider gestart

15 september 2016

Afgelopen week kwamen de voetballers die aan de VVCS Academy de nieuwe Mbo-opleiding Sport- en Bewegingsleider gaan volgen bijeen voor hun eerste klassikale bijeenkomst.

Deze bijeenkomst, waarbij ook de studiebegeleiders van deelnemende clubs aanwezig waren, vond plaats op het Da Vinci College te Dordrecht. Na een kort welkomstwoord werden de studerende voetballers door de docenten geïnformeerd over de komende studieperiode. Tevens kregen zij uitleg over de werkwijze van de virtuele klas en de elektronische leeromgeving. Aangezien ook de stage een belangrijk onderdeel vormt van deze opleiding, werd ook hieraan de nodige aandacht besteed.
De VVCS en PSV zijn de initiatiefnemers van deze nieuwe opleiding, maar uiteraard zijn ook de spelers van alle andere clubs meer dan welkom om deze opleiding volgen. Zo volgen nu al voetballers van zes verschillende clubs deze opleiding. De verwachting is dat deze opleiding uitstekend past in de huidige belevingswereld van de profvoetballers. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de voetballers hun stagegedeelte afwerken bij hun eigen club.

De Mbo-opleiding Sport- en Bewegingsleider is een opleiding op niveau 3, welke in twee jaar afgerond kan worden. Met het behalen van dit diploma wordt een basis gelegd voor een toekomstige carrière in de sport. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de ‘kwalificatieplicht’ die de overheid stelt aan leerplichtige jongeren.

Naast de reeds lopende Mbo-klas, zal ook dit studiejaar dus weer een groep voetballers vanuit heel Nederland beginnen met hun Mbo-opleiding aan de VVCS Academy. Vanzelfsprekend wensen wij allen veel succes!