Paco van Moorsel behaalt zijn Bachelor

5 maart 2014

Ook Paco van Moorsel  heeft zijn Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap officieel afgerond.

De scriptie van Paco betrof een onderzoek naar de overheidssteun, welke FC Den Bosch in het verleden heeft ontvangen. De hoofdvraag die hieruit voortvloeide was : “Welke waarde had FC Den Bosch voor de gemeente om een faillissement te voorkomen. En wat leert ons dat in het doen van aanbevelingen voor andere BVO’s?”

Gezien het feit dat Paco de gehele jeugdopleiding van FC Den Bosch doorliep, een interessante en passende keuze voor een scriptie. Daarnaast natuurlijk ook erg actueel gezien de problemen waarin veel BVO’s zich bevinden.

Paco heeft gekozen om zijn scriptie te onderbouwen met zowel een literatuuronderzoek, als een enquête. Hieraan heeft hij ook nog interviews toegevoegd met plaatselijke bestuurders en enkele belanghebbenden binnen het Nederlandse betaalde voetbal.

De 2009 lichting is de derde groep voetballers die begon aan de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap van de VVCS Academy. Paco is de tweede student van deze lichting die is afgestudeerd. Enkelen hebben ervoor gekozen om iets langer over de studie te doen. De verwachting is echter dat allen waarschijnlijk voor de zomer van 2014 hun studie zullen hebben afgerond. En in dat geval is er wederom sprake van een volledige lichting Hbo’ers die haar voetbalcarrière succesvol heeft weten te combineren met een Hbo-studie.

De VVCS feliciteert Paco van harte met zijn behaalde Hbo-Bachelor.