Periodiek overleg CSR en KNVB

5 december 2012

Gisteren vond te Zeist het periodiek overleg plaats tussen de CSR (vertegenwoordigd door Danny Hesp, Louis Everard en Ad Dieben) en de directie van de afdeling betaald voetbal van de KNVB (Bert van Oostveen en Mark Boetekees).

Uiteraard werd er door de aanwezigen stilgestaan bij het afschuwelijke gebeuren in Almere. De CSR acht natuurlijk het zeer gepast dat hieraan de komende speelronde in het betaalde voetbal bij alle wedstrijden aandacht wordt besteed.

Het zogenaamde combinatiedossier (verplichte promotie en degradatie tussen eerste divisie en topklasse) leidde tot een interessante discussie over onder meer het minimum aantal profspelers dat een topklasse club onder contract moet hebben vanaf het moment dat deze toetreedt tot het betaalde voetbal. De CSR was en is wat dat betreft bereid tot een redelijke overgangsregeling.

De KNVB lijkt sowieso redelijk bezorgd over de financiële positie van een aantal eerste divisie clubs en vraagt zich af of tegemoet gekomen zou moeten worden aan de roep van een aantal clubs om terug te kunnen vallen op semiprofessionalisme. Mocht dit inderdaad zo blijken te zijn, dan zullen de sociale partners zich hierover hebben te buigen.

Andere onderwerpen van gesprek waren onder meer de voetbalpiramide en de Belgische arbiters. De CSR ontving nogal wat klachten van spelers die onder deze arbiters speelden. Dit onderwerp zal dan ook geagendeerd worden binnen de klankboordgroep arbitrage.