Serginho Greene; geduld loont

5 januari 2017

Het was augustus 2013 toen Serginho Greene, bijgestaan door de VVCS, zijn contract met FK Vojvodina wegens “een just cause” beëindigde.

Zijn claim op de club was een meer dan substantiële. Daar een oplossing in der minne niet mogelijk bleek besloot de VVCS de gang naar de FIFA DRC te maken. Medio februari 2014 volgde een voor de speler positief vonnis. Zoals bijna te doen gebruikelijk in Oost-Europa, besloot de club om in beroep te gaan bij CAS. Eind van dat jaar volgde een mondelinge behandeling. Op 8 mei 2015 wees de CAS een vonnis, dat voor de speler wederom positief was.

Helaas bleek men bij Vojvodina ook van een CAS uitspraak niet onder de indruk. Wederom werd er niet betaald. De VVCS heeft zich hierop gewend tot de Disciplinary Committee van FIFA. Dat is de instantie die een dergelijke a-sociale club gepast kan straffen. Het probleem is echter dat men bij de Disciplinary Committee ofwel een veel te kleine staf heeft werken, ofwel clubs lijkt te willen sparen. Daar gebeurde dus lang helaas helemaal niets.

Vervolgens heeft de VVCS contact gezocht met de Servische voetbalbond. Omdat de club ondanks haar wangedrag toch graag Europees wilde spelen, bleek een oplossing toen wel mogelijk.
De plaatsingspremie voor het behalen van Europees voetbal zou mede aangewend worden om de verplichtingen jegens de speler na te komen. De betaling werd uiteindelijk zeer recent gedaan door de Servische Voetbalbond. Pas hierna ontwaakte de FIFA Disciplinary Committee eindelijk uit een hele lange winterslaap.