Succesvolle afronding pilot-opleiding Effectief Vergaderen

7 december 2017

Afgelopen woensdag hebben alle deelnemers de Post-HBO opleiding Effectief Vergaderen binnen KNVB-commissies succesvol afgerond.

De door de VVCS, KNVB en HBO Drechtsteden ontwikkelde opleiding bestond uit een achttal klassikale bijeenkomsten waarin inzicht werd verkregen over de werkwijze van de verschillende commissies van de KNVB. Dit gebeurde aan de hand van gastsprekers uit het werkveld, maar ook door het bijwonen van enkele vergaderingen en zittingen. Waaraan dan vaak ook weer een huiswerk-opdracht werd gekoppeld.

Maar uiteraard werd de deelnemers ook geleerd hoe zij bepaalde vergadertechnieken het beste kunnen toepassen in verschillende settingen. Het geleerde werd later in de praktijk gebracht door het nabootsen van bestaande casussen uit het Betaalde Voetbal, waarbij de deelnemers dan verschillende commissie-rollen dienden aan te nemen.

Het slotstuk van de opleiding betrof het doen van een uitspraak in een oude bestaande casus van de Commissie van Beroep. De deelnemers werden opgesplitst in twee groepen die onafhankelijk van elkaar opnieuw een uitspraak moesten doen, in lijn met de geldende reglementen. Daarnaast werden de groepsleden ook beoordeeld op de toegepaste vergadertechnieken en argumentatie om tot deze uitspraak te komen. De uitspraak diende tenslotte gepresenteerd te worden aan de beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie was erg content met het geleverde resultaat van de groepen. Het mooie daarbij was dat beide groepen tot dezelfde uitspraak kwamen als de Commissie van Beroep destijds. De commissie kon dan ook niet anders besluiten om alle deelnemers te belonen met een voldoende. Waarna alle deelnemers het welverdiende diploma kregen overhandigd.

De VVCS feliciteert Robin Pröpper, Benjamin v/d Broek, Mark-Jan Fledderus, Steef Nieuwendaal, Leonne Stentler, Willem Janssen, Daphne Koster, Jordens Peters en Bram van Polen met dit behaalde resultaat. Tevens willen wij de deelnemers bedanken voor hun inzet bij deze pilot-opleiding. Hopelijk zien wij hen in de toekomst terug in één van de KNVB-commissies.