Televisierechtenprocedure weer een stap dichter bij finish

23 november 2012

Door indiening van hun Memorie van Grieven bij het Hof tekenden de VVCS en CSR beroep aan tegen de in hun ogen onjuiste beslissing van de Rechtbank, waarbij ook ProProf zich voegde. Na een aantal malen uitstel te hebben gekregen, waren de clubs, KNVB en divisies aan zet. Op 23 oktober jl. mochten wij hun Memorie van Antwoord ontvangen. Hiermede is de uitwisseling van alle schriftelijke stukken een feit en zal er een datum gepland worden waarop partijen hun pleidooi kunnen houden. Wij hopen uiteraard dat dit op een zo kort mogelijke termijn zal zijn. Daarna is het aan het Hof om te beslissen.

Het gaat de VVCS, CSR en het gevoegde ProProf hierbij niet “banaal” om meer geld voor de spelers, maar juist om de erkenning van een principieel recht. Het gaat dan om het objectieve gegeven dat  voetballers een commercieel, verzilverbaar portretrecht hebben, dat dan ook door niemand meer wordt ontkend. Vervolgens komt dan de vraag aan de orde of zij zich op basis hiervan kunnen verzetten tegen het ongelimiteerde gebruik van hun portretten zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen. Een vergoeding die zij voorheen dus wel kregen en welke niet werd uitbetaald, maar collectief werd aangewend. Daar gaat het ook nu weer om. Dus te denken valt daarbij aan de financiële voeding van een fonds dat voor  (oud-)spelers de broodnodige hulp kan realiseren.