VVCS bereidt arbitrageverzoeken voor inzake Achilles

15 januari 2018

Zo langzamer hand lijkt de situatie bij Achilles op een surrealistisch gebeuren.

Feit is dat de spelersselectie al meer dan een half jaar continu wordt voorgelogen door de familie Derks. Toegezegde betalingen werden of veel te laat, of deels, of helemaal niet nagekomen.
De verhalen hierbij werden steeds onwaarschijnlijker. Uiteindelijk zou men wachten op een miljoeneninjectie uit nota bene Brazilië.
Het contract met het Braziliaanse trustkantoor hebben wij ingezien. Dit bleek “een summier en buitengewoon ongeloofwaardig contractje”. Op enig moment werd de spelers zelfs verzekerd dat een eerste betaling gedaan zou zijn. Helaas bleek dit wederom een aperte leugen.

De spelers staan onder contract bij de BV die op verzoek van de belastingdienst failliet werd verklaard. Maar ook dan blijft de familie Derks er gewoon op los te fantaseren. De curator wordt voorgehouden dat de redding nabij is en dat kapitaalkrachtigen klaar zouden staan om alle schulden over te nemen. Dit bleek uiteraard wederom gebakken lucht en de curator besloot dan ook om alle contracten op te zeggen. Vanaf dat moment kon er door de spelers zelfs niet meer getraind worden. De groep is murw en wil terecht zo snel als mogelijk deze bizarre nachtmerrie achter zich laten.

Wat kunnen zij doen? Trainen bij een andere club?
Degenen die hiertoe de gelegenheid krijgen hebben toestemming nodig van de curator. De VVCS heeft hem uitgelegd dat spelers die door hem inmiddels zijn ontslagen wel in staat gesteld moeten worden om hun vaardigheden op peil te houden. Dit leek bij hem te landen, maar daarna besloot hij om ook het bestuur van de verenging om toestemming te vragen. Enig bestuurder mevrouw Bakker Derks zegt gewoon “nee”. Dus de familie die niets anders heeft gedaan dan liegen en bedriegen wil de spelers ook nog beperken in hun toekomstperspectief. Hoe naar kun je zijn.

Een overschrijving naar een andere club?
Hiervoor hebben zij de curator en de vereniging nodig. Immers, zij zijn nu nog zo’n drie weken contractueel gebonden. De curator vindt het kennelijk interessant om een paar weken technisch directeur te mogen spelen. Hoewel we het hebben over een totaal failliete en lege boedel vindt hij het nodig om voor de resterende bijna drie weken waarin de spelers niet eens op niveau kunnen trainen een echte afkoopsom te vragen. Een club biedt voor een speler een maandsalaris. Een prachtig en ruim gebaar, dat door de tandem Bakker Derks / Curator Houtman echter wordt afgedaan als veel te laag…

De VVCS heeft zijn uiterste best gedaan om dit duo tot redelijkheid te brengen. Maar de familie Derks is het contact met de harde realiteit al veel langer verloren en verbergt zich liever achter een totaal ongeloofwaardige geldlening dan dat zij probeert om de tekort gedane spelersgroep nog enig uitzicht te gunnen op voetbalperspectief bij een club die wel haar verplichtingen nakomt. Hen past alleen schaamte.
Helaas lijkt ook curator Houtman zich te laten leiden door de wil van de vereniging en niet door het belang van de schuldeisers van de failliete BV die gewoon blij moeten zijn met een geboden maandsalaris.

Wie zijn wederom de slachtoffers? Juist, de spelers.

De VVCS is dan ook bezig met voorbereiden van spoedarbitrage. Met als doel om de spelers wel overschrijving te laten krijgen zonder dat er aan de curator betaald hoeft te worden.