VVCS dient arbitrageverzoek in tegen FC Twente

1 november 2018

De VVCS heeft namens acht spelers een arbitrageverzoek ingediend tegen FC Twente. Zonder dit vooraf met de spelers te zijn overeengekomen besloot Twente om op hun salaris de loonheffing in te houden, welke verschuldigd was over de door de club betaalde vergoedingen aan hun intermediairs. Dit heeft alles te maken met de afspraak welke de club zelf maakte met de belastingdienst, de zgn. vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst met de belastingdienst laat echter nadrukkelijk de ruimte om deze afdracht voor de speler fiscaal neutraal op te lossen.

Nu werden de spelers geconfronteerd met een spontane inhouding op hun salaris. De VVCS wees Twente er reeds op dat de financiële gevolgen van een door haar zelf vrijwillig gesloten overeenkomst niet zomaar op de spelers afgewenteld kunnen worden. Omdat Twente weigert om de inhoudingen te corrigeren resteerde niets anders dan de gang naar de Arbitragecommissie van de KNVB.

Wordt derhalve vervolgd.