VVCS en KNVB trekken samen op in strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus

25 januari 2021

Clubs en spelers spannen zich maximaal in om het coronavirus buiten de deur te houden. De protocollen spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Dat het strak volgen van deze protocollen in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is, zal niemand verbazen. De KNVB en de VVCS proberen clubs en spelers hierbij maximaal te ondersteunen.

De clubs die aangaven daar behoefte aan te hebben, zijn inmiddels bezocht door de KNVB en de VVCS. Wat tijdens deze sessies vooral naar voren kwam, is dat er echt gewaakt moet worden voor een onbewuste vorm van ‘verslapping’ bij het naleven van de protocollen. Dat kan te maken hebben met de indrukwekkende hoeveelheid aan testen die spelers, trainers en officials ondergaan, maar wellicht ook met de vaak relatief lichte klachten bij spelers als er wel sprake is van een positieve testuitslag. Hierbij wordt dan helaas voorbijgegaan aan andere negatieve gevolgen, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen spelen in de sterkste opstelling en de beeldvorming richting de buitenwereld.

Wat verder opviel, is dat spelers, trainers en overige clubmensen die andere (veelal jongere) spelers continu hebben te wijzen op het hanteren van de protocollen zich op den duur meer een soort handhaver voelen.

Opvallend was ook dat het kennelijk (nog) niet voor elke club mogelijk is om de tegenstander te laten omkleden in een ruimte waar voldoende afstand gehouden kan worden. Hieraan moet natuurlijk snel iets worden gedaan, zeker als je beseft dat de kans op besmetting op een wedstrijddag het grootst is. Gelukkig realiseert het overgrote deel van de clubs zich dat wel. Zij handelen daar dan ook naar. RKC Waalwijk is daarvan een mooi voorbeeld. Zij passen het aantal selectieleden aan naar gelang de mogelijkheden bij de club waar zij naartoe reizen. Niet ideaal, maar dat is wel een voorbeeld van denken in mogelijkheden.

Waar mogelijk hebben KNVB en VVCS geadviseerd bij bovenstaande vraagstukken. Maar natuurlijk leven er bij spelers en clubs ook nog tal van andere vragen. En dat betreft zeker de onlangs aangescherpte maatregelen en de opkomst van de Britse variant van het virus. Aangezien er bij andere clubs hierover waarschijnlijk ook vragen zijn, is afgesproken om deze vragen eerst te inventariseren om deze vervolgens tijdens een op korte termijn te organiseren webinar te beantwoorden.