VVCS heeft eigen protocol bij melding seksueel misbruik

7 juni 2017

De laatste twee maanden zijn wij opgeschrikt door berichtgeving omtrent seksueel misbruik van bij de bij Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) actieve jeugdspelers.

De VVCS hoopt dat een ieder die zo’n ervaring heeft gehad hiermee naar buiten komt. Omdat slachtoffers zich al of niet anoniem bij de VVCS moeten kunnen melden, is er voor de medewerkers van de spelersvakbond een apart protocol opgesteld. Het doel van het protocol is er voor te zorgen dat de betrokkenen de juiste hulp krijgen.

Voorzitter Danny Hesp: “Ook wij zijn diep geschokt door de misbruikgevallen die recent in de openbaarheid zijn gebracht. Wij zijn van mening dat alle partijen in het betaald voetbal optimaal voorbereid moeten zijn om passende hulp te kunnen bieden. Wij hebben voor al het VVCS personeel een protocol seksueel misbruik opgesteld over wat te doen bij meldingen bij de spelersbond. Wij moeten uiteraard uiterst zorgvuldig omgaan met dit soort delicate kwesties.”