VVCS krijgt primeur met keurmerk voor intermediairs

5 december 2017

De KNVB heeft een keurmerk voor intermediairsorganisaties en spelersvakbonden geïntroduceerd. De Vereniging van Contractspelers (VVCS) krijgt als eerste partij wereldwijd dit keurmerk van de KNVB toegewezen.

Het doel van het keurmerk is de kwaliteit en betrouwbaarheid van intermediairs – voorheen spelersmakelaars – te stimuleren, ter bescherming van spelers en clubs. Ook is het een kwaliteitskenmerk voor organisaties die intermediairsdiensten aanbieden. De KNVB loopt met dit keurmerk voorop in Europa.

“Met deze toekenning hebben we de eerste stap gezet naar een kwalitatief keurmerk voor intermediairs”, zegt Mark Boetekees, bestuurssecretaris en verantwoordelijk voor de juridische zaken bij de KNVB. “Dat is nodig, omdat in principe iedereen zich kan aanmelden als intermediair. Het feit dat we het keurmerk samen met belangenorganisaties van spelers en zaakwaarnemers in het voetbal hebben opgesteld, zegt iets over het belang hiervan.”

Louis Everard, directeur van spelersvakbond VVCS: “Wij zijn enorm trots dat wij als eerste partij wereldwijd dit keurmerk toegekend krijgen. We laten hiermee zien over voldoende kwaliteit en integriteit te beschikken richting spelers, trainers en clubs. Ook is duidelijk dat wij ons hiermee onderscheiden van anderen in de markt.”

De FIFA besloot in 2015 dat intermediairs geen examen meer hoefden af te leggen om als intermediair op te mogen treden. De wereldvoetbalbond hanteert sindsdien een minimumregeling, waarbij een registratie bij de nationale voetbalbond voldoet. In samenspraak met alle betrokken partijen heeft de KNVB  extra regels voor intermediairs opgesteld. De introductie van het keurmerk is een volgende stap. Het keurmerk is tot stand gekomen in samenspraak met belangenorganisaties FBO, Pro Agent, VVCS, ProProf en wordt verstrekt door de KNVB.

Voorwaarden:
Organisaties die in aanmerking willen komen voor een keurmerk, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Educatie: Intermediairs moeten minstens één kennisbijeenkomst per jaar bijwonen. De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd door spelersvakbonden en intermediairsorganisaties in samenspraak met de KNVB en andere partijen (zoals de FBO). De bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis van intermediairs verder te ontwikkelen en op peil te houden;

• Iedere intermediair moet in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering die dekking verleent voor de aansprakelijkheid van de intermediairs bij fouten, verzuim of nalatigheden die in de uitoefening van het beroep (kunnen) worden begaan;

• Juridische ondersteuning: Organisaties moeten zorgen voor juridische ondersteuning aan de aangesloten intermediairs. Uitgangspunt is dat er met juridisch getoetste contracten wordt gewerkt;

• Gedragscode: Organisaties moeten gedragsnormen opstellen voor de aangesloten intermediairs. De KNVB heeft hiervoor een standaardgedragscode opgesteld;

• Er mogen uitsluitend bij de KNVB geregistreerde intermediairs, of intermediairs in dienst bij de spelersvakbond, zijn aangesloten bij de intermediairsorganisatie;

• Een spelersvakbond bestaat uit tenminste één intermediair, een intermediairsorganisatie uit minimaal vijfentwintig intermediairs;

• Onafhankelijke toetsingscommissie: De organisatie heeft een onafhankelijke commissie die erop toeziet dat intermediairs voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die bij het uitoefenen van het vak horen, waaronder de regels van het keurmerk.